Změna názvu Nadace

Počátkem tohoto roku jsme změnili název Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a nahradili ho kratší verzí Nadace sester Boromejek. Věříme, že pro nás i pro vás, kteří s námi komunikujete, bude tato změna příjemná. Společně s touto změnou také proběhla změna sídla nadace z původní adresy na Malostranském náměstí do ulice Úvoz 542/7.

Přejít nahoru