pro žadatele

Nadace sester Boromejek

Oblasti podpory

O finanční příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace či sdružení působící v sociální, zdravotní, charitativní a rozvojové oblasti.

Jak můžete žádat

Na tomto obsahu se momentálně pracuje.

Formulář žádosti

Na tomto obsahu se momentálně pracuje.
Přejít nahoru