podporujeme

Nadace sester Boromejek

Boromejská zařízení

Nadace sester Boromejek podporuje tři boromejská zařízení finančně a materiálně. Zároveň pomáhá při zviditelnění činnosti těchto zařízení prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů.

Ostatní podpořené organizace

Nadace sester Boromejek za dobu své existence podpořila finančně nebo materiálně desítky nejrůznějších neziskových organizací.
Velký podíl na této činnosti má také dlouholetý projekt Hangáry Goretti.

Aktuální projekty

POMOC UKRAJINĚ

POMOC UKRAJINĚ  – ve spolupráci s Cestami pomoci, z. s. se nám daří pravidelně zasílat humanitární pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na východě Ukrajiny. Děkujeme za materiální i finanční podporu v tomto projektu. V této pomoci pokračujeme i nadále. 

Realizované projekty

SOUTĚŽ "HURVÍNEK POMÁHÁ"

Ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka jsme vytvořili kreativní soutěž pro děti pod názvem HURVÍNEK POMÁHÁ. Cílem této soutěže bylo v prvé řadě upozornit na důležitost tématu pomoci, jak je důležité POMÁHAT DRUHÝM, POMÁHAT POTŘEBNÝM.  Naším druhým cílem bylo, abychom v dnešní rozdělené společnosti, hledali cesty, jak lidi vzájemně spojovat a vést k dialogu, ne se rozdělovat, hádat se či spolu válčit. Prostřednictvím této soutěže tak bylo možné s dětmi komunikovat o tom, co je to pomoc a jak je důležitá. Děti zároveň dostaly jedinečnou příležitost vymyslet pro Hurvínka jak a komu by mohl pomoci. Hurvínek totiž již dlouhou dobu přemýšlel o tom, že chce pomáhat, ale nevěděl jak. Zapojit se mohli jak jednotlivci, tak školy, družiny, volnočasové kroužky a další organizace věnující se dětem předškolního a školního věku. Měli jsme obrovskou radost ze všech přihlášených příspěvků a nápadů. Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout v odkazech níže.

Realizované projekty

"MAŇÁSCI"

Ve spolupráci s Českým institutem pro psychotraumatologii a EMDR, který se zaměřuje na pomoc dětem, seniorům i dalším osobám, které prošli nebo procházejí nějakým traumatem, jsme vytvořili projekt MAŇÁSCI. Maňásek je totiž jedním z BEZPEČNÝCH pomůcek psychotraumatologů v péči o traumatizované osoby. Pomáhá otevřít dveře zpět do světa vzájemné komunikace a vzájemného spojení. Maňásek, zároveň oslovuje ty části v nás, které se mohou spojit i s emocemi a napomoci tak k tomu, abychom se mohli opět cítit bezpečněji. V poslední době se u nás i ve světě událo a stále děje mnoho těžkých životních situací, se kterými není snadné se vyrovnat, a které s sebou nesou následky často v podobě právě psychických problémů, poruch či traumat. Všechny tyto události si s sebou nesou obrovskou zátěž, a proto jsme se rozhodli se této oblasti více věnovat a zvolili jsme k tomu právě SBÍRKU MAŇÁSKŮ. Lidé se zapojili nejrůznějším způsobem, posílali finanční prostředky, kupovali maňásky, ale také maňásky vyráběli. Zapojili se jednotlivci, organizace, děti, senioři i hendikepovaní. Tento projekt byl o to vzácnější, že nejen pomáhl potřebným, ale také spojil lidi všech generací i různých sociálních skupin. Získané maňásky jsme darovali jak krizovým pracovníkům pomáhajícím po zemětřesení v Turecku a Sýrii, tak i českým organizacím, především Českému psychotraumatologickému institutu, Českému červenému kříži a krizovým pracovníkům Integrované záchranné služby ČR. 

Realizované projekty

VANA ALBRECHTICE

PODAŘILO SE. Díky vaší pomoci mohla být nemocným a imobilním sestrám boromejkám pořízena speciální vana. Srdečně děkujeme všem, kteří jste nás podpořili. 

Realizované projekty

POMOC UKRAJINĚ

POMOC UKRAJINĚ  – ve spolupráci s Cestami pomoci, z. s. se nám daří pravidelně zasílat humanitární pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na východě Ukrajiny. Děkujeme za materiální i finanční podporu v tomto projektu. V této pomoci pokračujeme i nadále. 

Realizované projekty

VOZÍČKY ŘEPY

NOVÉ VOZÍČKY A SLUCHÁTKA – díky vašim darům jsme mohli podpořit nákup nových invalidních vozíčků a sluchátek pro pacienty DOMOVA SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ŘEPÍCH. Děkujeme všem, kteří jste tento projekt podpořili.

Realizované projekty

NOVÝ KONVEKTOMAT

PODPOŘILI JSME nákup nového konvektomatu pro DŮM SVATÉHO ANTONÍNA v Moravských Budějovicích. I díky vaší podpoře tak můžeme pomáhat v rozvoji a modernizaci boromejských zařízení. DĚKUJEME.

Realizované projekty

ZVÝŠENÍ KVALITY PÉČE NA REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ

Rádi jsme se podíleli na zakoupení nových přístrojů v rámci modernizace elektroterapie a magnetoterapie na rehabilitačním oddělení NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE.

Realizované projekty

AUTO PRO IMOBILNÍ KLIENTY

Za podpory naší nadace pořídil DŮM SVATÉHO ANTONÍNA V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH nový vůz upravený pro své klienty na vozíčku. Děkujeme našim dárcům, díky kterým se nadace mohla zapojit do této pomoci.

Realizované projekty

POŘÍZENÍ VESTAVĚNÉHO CHLADÍCÍHO A MRAZÍCÍHO BOXU

Za podpory naší nadace pořídil DŮM SVATÉHO ANTONÍNA V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH také vestavěný mrazící a chladící box. Jsme rádi, že jsme mohli podpořit stravovací provoz v domově, který slouží nejen pro klienty domova, ale i pro veřejnost a MŠ Jabula, která velmi úzce spolupracuje s Domem sv. Antonína. 

Realizované projekty

POŘÍZENÍ PLYNOVÉ PÁNVE

POŘÍZENÍ PLYNOVÉ PÁNVE pro NEMOCNICI MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO v Praze Pod Petřínem jsme podpořili v rámci modernizace stravovacího provozu nemocnice. Děkujeme za vaši podporu.

Realizované projekty

NOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Pro pacienty DOMOVA SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ŘEPÍCH jsme pomohli s nákupem nových antidekubitních matrací a zároveň jsme podpořili domov i v nákupu zdravotního materiálu, bez kterého by dobrá zdravotní péče nebyla možná. Jménem naším i jménem vedení domova děkujeme všem dárcům. 

Realizované projekty

PODPORA HOSPICOVÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

NENÍ NÁM JEDNO JAK LIDÉ ODCHÁZEJÍ. Pravidelně se také snažíme podporovat, kromě boromejských zařízení, i další organizace věnující se pomoci lidem. V roce 2023 jsme rádi finančně podpořili několik organizací, věnujících se hospicové péči v České republice. Byli to mobilní hospic Justýnka, hospic Sdílení v Telči a hospic Dobrého pastýře v Čerčanech. 

Realizované projekty

PODPORA MATEŘSKÉ ŠKOLY JABULA

Máme velkou radost ze spojení tak rozdílných oblastí, jako je péče o nemocné seniory a provozu mateřské školy JABULA, která se nachází v areálu DOMU SVATÉHO ANTONÍNA v Moravských Budějovicích. Vzájemná spolupráce a obohacení těchto dvou generací je neuvěřitelně radostná a povzbuzující. Rádi jsme proto podpořili MŠ JABULA a těšíme se také na další spolupráci. 

Realizované projekty

VSTAŇ A CHOĎ

FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ TO NEVZDÁVAJÍ I TĚM, KTEŘÍ JIM POMÁHAJÍ. Spolek VSTAŇ A CHOĎ se věnuje různým aktivitám a pořádání duchovních programů pro tělesně postižené občany České republiky. Jelikož se několika těchto programů pravidelně účastní i naše sestry, rozhodli jsme se pomoci a přispět na nákup nového auta pro tyto aktivity. 

Přejít nahoru