podporujeme

Nadace sester Boromejek

Boromejská zařízení

Nadace sester Boromejek podporuje tři boromejská zařízení finančně a materiálně. Zároveň pomáhá při zviditelnění činnosti těchto zařízení prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů.

Ostatní podpořené organizace

Nadace sester Boromejek za dobu své existence podpořila finančně nebo materiálně desítky nejrůznějších neziskových organizací.
Velký podíl na této činnosti má také dlouholetý projekt Hangáry Goretti.

Aktuální projekty

Nadace sester Boromejek vyhlašuje finanční výzvu pro pomoc sestrám!
Finanční příspěvek můžete poslat na náš bankovní účet č. ú.: 1934206349/0800 (do poznámky napište vana Albrechtice).

V roce 2021 jsme finančně přispěli na tyto projekty:

Přejít nahoru