pro dárce

Nadace sester Boromejek

Pomoc finančními dary

Našemu dílu můžete pomoci jakoukoli finanční částkou:

poukázanou na náš účet

1934206349/0800

složenkou na naši adresu

Nadace sester Boromejek,
Úvoz 542/7, Malá Strana 118 00 Praha

osobně předanou

po předchozí telefonické domluvě
na tel. 602 872 272

Fyzické osoby

Fyzické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (§ 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů) poskytnutých na dobročinné účely, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (rok) přesáhne 2% daňového základu anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu je možné odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Právnické osoby

Právnické osoby mají možnost odečíst od svého základu daně hodnotu darů (§ 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů) poskytnutých na dobročinné účely, přičemž hodnota každého daru musí činit alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Zapojte vaši firmu

Pokud vás zaujala činnost naší Nadace a sester Boromejek, může se vaše firma zapojit jak sponzorskými dary, tak věcnými dary přes projekt Hangáry Goretti. Při finančním daru vyšším jak 2000 Kč si tak vaše firma bude moci odečíst hodnotu daru od svého základu daně hodnotu daru, a to až do výše 10% ze základu daně.

Pomoc věcnými dary

Materiální dary je možné poskytnout přes sociální projekt Hangáry Goretti, kde přijímáme nábytek, bytové vybavení a kompenzační pomůcky. Ostatní dary, jako např. potraviny, po dohodě řešíme individuálně vzhledem k jejich účelu využití.
Přejít nahoru