o nadaci

Nadace sester Boromejek

Naše poslání

Podporujeme ty, kteří se rozhodli pomáhat. Jde nejen o podporu činnosti sester Boromejek a jejich zařízení, ale také o finanční či materiální podporu různých neziskových organizací, věnujících se nemocným, trpícím a umírajícím, lidem na okraji společnosti, dětem a mládeži.

Lidé v nadaci

Základním dokumentem, podle něhož se nadace řídí, je její statut. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Fungování správní rady kontroluje dozorčí rada nadace.

Správní rada

předsedkyně správní rady

Ing. Veronika Kimmer

místopředsedkyně správní rady

S. M. Kristýna Bohuslava Bednaříková

člen správní rady

Ing. Petr Huml

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady

Ing. Petr Vácha, Ph.D.

členka dozorčí rady

S. M. Františka Anna Svobodová

člen dozorčí rady

ThLic. Petr Ivan Božik, O.Praem.

Přejít nahoru