Historie nadace

Nadace sester Boromejek

Nadace sester Boromejek byla založena v r. 1993 pod názvem Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského. Tehdy sestry Boromejky opět začaly rozvíjet svou charitativní činnost ve svých vlastních zařízeních, což jim v době komunistického režimu bylo znemožněno. Za téměř 30letou existenci, nadace finančně nebo materiálně podpořila nejen projekty sester boromejek, ale také desítky nejrůznějších neziskových organizací, zaměřujících se na pomoc nemocným, trpícím, umírajícím a jejich rodinám, lidem na okraji společnosti, dětem a mládeži.

Hlavním účelem zřízení Nadace bylo podporovat vznik a rozvoj vlastních zdravotních či sociálních zařízení.

Sestra Goretti Boltnarová

významná osobnost nadace

Výraznou osobností nadace byla zvláště sestra Goretti Boltnarová. Sestra Goretti se narodila 1. ledna 1934 ve Svatobořicích u Kyjova. Krátce před vypuknutím druhé světové války se její rodina přestěhovala do Prahy. Ihned po osvobození nastoupila do ošetřovatelské školy Kongregace sester sv. Karla Boromejského.

Od ledna roku 1949 vstoupila do této Kongregace a jako čekatelka dokončila základní školní docházku. Poté studovala na střední zdravotnické škole. Doživotní sliby složila sestra Goretti tajně na statku v Podlesí.

Během 50. let nosila zprávy do vězení Generální představené matce Bohumile Langrové i dalším uvězněným sestrám a kněžím. V dalších letech sloužila na různých místech, zvláště starým a nemocným lidem.

Po sametové revoluci v roce 1989 byla v rámci svého úkolu generální ekonomy Kongregace také velmi aktivní v Nadaci Dobré dílo. Zde byla pověřena službou místopředsedkyně správní rady Nadace. V této době také vybudovala sklady nábytku a kompenzačních pomůcek, kterým se lidově říkalo „Hangáry sestry Goretti“. Skrze tuto službu pomohla mnoha zdravotním a sociálním zařízením, různým spolkům a organizacím, ale i jednotlivcům či rodinám, nacházejícím se v těžké životní situaci. Jen během povodní v roce 2010 se z těchto hal vybavilo nábytkem asi 170 bytů vytopených rodin.

28. října 2007 prezident republiky Václav Klaus udělil sestře Goretti medaili I. stupně za zásluhy o stát v oblasti výchovy.

V roce 2019 předala sestra Goretti svoji činnost mladším sestrám a přestěhovala se do kláštera v Městě Albrechticích k zaslouženému odpočinku.

O sestře Goretti na Internetu​

Nám komunisté nemohli dát červenou

Převyprávění životních osudů na základě vzpomínek zaznamenaných v rozhovoru.

Příběh boromejky Marie Goretti Boltnarové

Marie Goretti Boltnarová byla česká katolická řeholnice, boromejka a místopředsedkyně Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského.

O zakladateli

Více informací naleznete na www.boromejky.cz

Česká televize

Vzkaz sestry Goretti

Členka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Život zasvětila péči o nemocné, tělesně i mentálně postižené, o seniory.
Přejít nahoru